Phellostatin

Phellostatin

DescriptionChinese Therapuetic Effects:Tonifies Spleen/Stomach Qi Anti-fungal Therapuetic Action:Label Details Internal: For best results begin at 1 tablet 3 times daily, and increase to 2 to 3 tablets 3 times daily... Read more
$69.90
Size :
+ -
Chinese Therapuetic Effects:Tonifies Spleen/Stomach Qi Anti-fungal Therapuetic Action:

Internal: For best results begin at 1 tablet 3 times daily, and increase to 2 to 3 tablets 3 times daily over 2 to 3 week period. Take between meals.


Phellodendron Huang Bai
Codonopsis Dang Shen
White Atractylodes Bai Zhu
Anemarrhena Zhi Mu
Plantago Che Qian Zi
Pulsatilla Bai Tou Weng
Capillaris Yin Chen Hao
Cnidium fruit She Chuang Zi
Houttuynia Yu Xing Cao
Dioscorea Shan Yao
Licorice Gan Cao
Cardamom Sha Ren Kou