Marrow Matters Liquid

Marrow Matters Liquid

DescriptionThis formula invigorates the Kidney, replenishes Essence, fortifies Yang, and vitalizes Blood, thereby supporting strong bones and tendons.Label Details Standard Adult dosage: 1-1.5 droppers, 2-4 times a day, or as... Read more
$25.02
Size :
+ -
This formula invigorates the Kidney, replenishes Essence, fortifies Yang, and vitalizes Blood, thereby supporting strong bones and tendons.

Standard Adult dosage: 1-1.5 droppers, 2-4 times a day, or as
directed by your medical professional.


Common name:
Raw rehmannia root, Epimedium herb, Eucommia bark, Sichaun teasel
root, Drynaria rhizome, Dragons blood palm resin, Chinese salvia
root & rhizome, Curculigo rhizome, Deer horn gelatin (Soybean), Dragon
bone, Eclipta herb, Oyster shell, White atractylodes rhizome, Pyrola
herb, Ligustrum fruit, Cranesbill herb, Homalomena rhizome, Achyranthes
root, Eleutherococcus gracilistylus root bark, Anemarrhena rhizome,
Phellodendron bark.

Pinyin name:
Sheng di huang, Yin yang huo, Du zhong, Xu duan, Gu sui bu,
Xue jie, Dan shen, Xian mao, Lu jiao jiao, Long gu sheng, Han
lian cao, Duan mu li, Bai zhu, Lu xian cao, Nu zhen zi, Lao guan
cao, Qian nian jiang, Huai niu xi, Wu jia pi, Zhi mu, Huang bai.