Jade Treasure Support (MALE)

Jade Treasure Support (MALE)

DescriptionMale Factor Infertility with no HeatLabel Details Tu si zi (Chinese dodder seed)   Fu pen zi (Palm leaf raspberry fruit)   Zhi he shou wu (Processed polygonum multiflorum root (soybean))   Huang qi (Astragalus root)   Bai... Read more
$21.22
Size :
+ -
Male Factor Infertility with no Heat

Tu si zi
 (Chinese dodder seed)
  
Fu pen zi
 (Palm leaf raspberry fruit)
  
Zhi he shou wu
 (Processed polygonum multiflorum root (soybean))
  
Huang qi
 (Astragalus root)
  
Bai ji tian
 (Morinda root)
  
Nu zhen zi
 (Ligustrum fruit)
  
Gou qi zi
 (Lycium fruit)
  
Sheng di huang
 (Rehmannia root (raw))
  
Shan zhu yu
 (Asiatic cornelian cherry)
  
Dang shen
 (Codonopsis root)
  
Dan shen
 (Chinese salvia root and rhizome)
  
Yin yang huo
 (Epimedium herb)
  
Hong hua
 (Carthamus flower)