Jade Moon Phase 3

Jade Moon Phase 3

DescriptionPromote OvulationLabel Details Tu si zi (Chinese dodder seed) Dang gui shen (Dong quai root) Zhi huang qi (Astragalus root (honey fried)) Rou cong rong (Cistanche salsa herb) Ji xue teng (Spathlobus root and vine)... Read more
$22.24
Size :
+ -
Promote Ovulation

Tu si zi
 (Chinese dodder seed)

Dang gui shen
 (Dong quai root)

Zhi huang qi
 (Astragalus root (honey fried))

Rou cong rong
 (Cistanche salsa herb)

Ji xue teng
 (Spathlobus root and vine)

He huan pi
 (Silk tree bark)

Zhi xiang fu
 (Cyperus rhizome (prepared))

Chi shao
(Chinese red peony root)

Bai shao
 (White peony root)

Shan yao
 (Chinese yam rhizome)

Shu di huang
 (Rehmannia root (prepared))

Nu zhen zi
 (Ligustrum fruit)

Mu dan pi
 (Tree peony root bark)

Fu ling
 (Poria)

Bu gu zhi
 (Psoralea fruit)

Hong hua
 (Carthamus flower)

Zi shi ying
 (Flurite)

Zao jiao ci
 (Gleditsia spine)