Three Immortals

Three Immortals

DescriptionChinese Therapuetic Effects:Tonifies Liver Blood, Tonifies Heart Blood Nourishes Kidney Yin, Tonifies Kidney Yang Therapuetic Actions:Treats menopausal symptoms, including hot flashes, night sweats, headache / migraine, irritability, palpitations, vertigo, tinnitus,... Read more
$27.90
Size :
+ -
Chinese Therapuetic Effects:Tonifies Liver Blood, Tonifies Heart Blood Nourishes Kidney Yin, Tonifies Kidney Yang Therapuetic Actions:Treats menopausal symptoms, including hot flashes, night sweats, headache / migraine, irritability, palpitations, vertigo, tinnitus, depression, insomnia, low back pain, hot palms and soles, constipation, breakthrough and functional uterine bleeding, bleeding gums, graying of hair, and lowered sex drive.

Internal: 3 tablets, 3 times per day, between meals


Epimedium Leaf Yin Yang Huo
Morinda Root Ba Ji Tian
Tang-kuei Root Dang Gui
Curculingo Rhizome Xian Mao
Eclipta Herb Han Lian Cao
Ligustrum Fruit Nu Zhen Zi
Moutan Cortex Mou Dan Pi
Lycium Cortex Di Gu Pi
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Phellodendron Cortex Huang Bai
Licorice Root Gan Cao
Red Date Fruit Da Zao