Fertile Garden

Fertile Garden

DescriptionChinese Therapuetic Effects:Replenishes the Yin of the Liver and Kidneys Regulates the Flow of Liver Qi Therapuetic Actions:Label Details Internal: 2 to 4 tablets, 3 times daily, between meals Loranthus... Read more
$27.90
Size :
+ -
Chinese Therapuetic Effects:Replenishes the Yin of the Liver and Kidneys Regulates the Flow of Liver Qi Therapuetic Actions:

Internal: 2 to 4 tablets, 3 times daily, between meals


Loranthus stem sang ji sheng
Ligustrum fruit nu zhen zi
Glehnia root sha shen
Cuscuta seed tu si zi
Pseudostellaria root tai zi shen
Shatavari root Asparagus racemosus
Tang kuei root dang gui
White peony root bai shao
Lycium fruit gou qi zi
Poria sclerotium fu ling
Ashwagandha root Withaniae somniferae
Melia fruit chuan lian zi
Baked licorice root zhi gan cao
False unicorn root Helonias diocia/ Liliaceae